Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk Candido – Leiderdorp
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Candido
Simon Smitweg 1b 2353 GA
Leiderdorp

Zorgaanbod

Bij huisartsenpraktijk Candido werken naast de huisartsen Firmin Candido en Kiki Geerdink ook praktijkondersteuners en doktersassistenten om u een goed zorgaanbod te bieden.

Praktijkondersteuner/verpleegkundige somatiek

In de praktijk zijn  twee praktijkverpleegkundigen werkzaam: Erin Bogaard en Christel Kraneburg. Zij begeleiden onder directe verantwoordelijkheid van de huisarts mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, astma, COPD en hoge bloeddruk. Voor de eerste afspraak wordt u verwezen door de huisarts. De praktijkverpleegkundigen leggen ook huisbezoeken af.

Praktijkondersteuner GGZ

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam: Astrid Koopman en Tanja Reijerse. De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, afgekort POH GGZ, begeleidt onder directe verantwoordelijkheid van de huisarts mensen met psychische of psychosociale klachten, zoals stress, somberheid, problemen op het werk, in de relatie of opvoeding. Voor de eerste afspraak wordt u verwezen door de huisarts. Na een eerste gesprek met de POH GGZ zal zij een advies geven over een vervolgtraject. Het kan zijn dat u voor uw klachten bij haar in behandeling gaat, maar het kan ook zijn dat zij in overleg met de huisarts u doorverwijst naar een GGZ instelling, zoals een eerstelijns psycholoog. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.

Doktersassistenten

In de praktijk zijn drie doktersassistenten werkzaam: Gemma Derksen, Danielle Bosman en Puck de Groot. Behalve voor het maken van een afspraak kunt u ook bij onze assistenten terecht voor de volgende zaken: praktische vragen (bijvoorbeeld over een verwijzing), uitslagen van urine- of bloedonderzoek en (herhalings)recepten.

Voor het aanstippen van wratten kunt u elke dag terecht op afspraak.

U kunt bij de assistenten op afspraak verder terecht voor:

EHBO Urine onderzoek
Bloeddrukmeting Uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)
Wondverzorging Vaccinaties
Oren uitspuiten Zwachtelen
Hechtingen verwijderen Gehoortest
Injecties

 

 

 

 

 

Zorgprogramma’s

Huisartsenpraktijk Candido doet ook mee aan verschillende zorgprogramma’s waarin de huisarts met andere zorgaanbieders in het gezondheidscentrum samenwerkt, zoals:

Zorgprogramma Diabetes Mellitus

Het doel van het zorgprogramma diabetes mellitus (suikerziekte) is de zorg te verbeteren aan patiënten met deze aandoening. Voor het zorgprogramma komen alle patiënten in aanmerking die voor diabetes mellitus door de huisarts worden behandeld.

Zorgprogramma COPD

Het doel van het zorgprogramma COPD (chronische longziekte) is de zorg te verbeteren aan patiënten met deze aandoening. Voor het zorgprogramma komen alle patiënten in aanmerking die voor COPD door de huisarts worden behandeld.

Opleiding en onderzoek

Onze praktijk werkt mee aan het opleiden van (huis)artsen en doktersassistentes. Ook kunt u gevraagd worden om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u dit bespreken met de assistente of de huisarts.

Huisartsen in opleiding

In het kader van de vervolgopleiding tot huisarts start op 1 december een nieuwe huisarts in opleiding in onze praktijk. Mark Geisler wordt gedurende 1 jaar begeleid door dokter Candido.

Een huisarts in opleiding  heeft het artsenexamen afgelegd en heeft volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

Ook biedt onze praktijk stageplekken aan voor studenten geneeskunde in het kader van hun co-schappen.

Doktersassistente in opleiding

Op dit moment hebben wij een doktersassistent in opleiding.

keurmerk van assistentes.